Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 3. prosinca 2022.

Međunarodni dan osoba s invaliditetom obilježava se uz aktivnosti promicanja razumijevanja problematike invaliditeta i mobilizacije podrške koja omogućuje dostojanstvo, ostvarenje prava i dobrobiti osobama s invaliditetom. Također, nastoji se povećati svijest o dobitku i pozitivnim aspektima uključivanja osoba s invaliditetom u sve aspekte života.  Ujedno to je i ponovna prilika da podsjetimo na važnost uklanjanja zapreka za ravnopravan život osoba s invaliditetom, ne samo onih arhitektonskih, već u prvom redu zapreka u glavama koja su rezultat naših stavova prema osobama s invaliditetom. Podsjećamo da je Republika Hrvatska potpisnica Konvencije o pravima osoba s invaliditetom koja potrebe ovih osoba vidi kao pitanje njihovih temeljnih ljudskih prava.

Svake se godine Međunarodni dan osoba s invaliditetom obilježava drugom temom, a ovogodišnja tema je: Transformativna rješenja za uključiv razvoj: uloga inovacija u poticanju pristupačnog i pravednog svijeta.

Simbol Međunarodnog dana osoba s invaliditetom je simbolom UN-a uz plavu riječ crvenog početnog slova E na engleskom jeziku – „Enable“ – što znači “omogućiti”.

Prema podacima Izviješća o osobama s invaliditetom HZJZ za 2021. godinu u Krapinsko-zagorskoj županiji, živi 21843 osoba s invaliditetom iz čega proizlazi da osobe s invaliditetom čine 17,5 % ukupnog stanovništva županije.

Krapinsko-zagorska županija je po broju osoba s invaliditetom  iznad prosjeka RH, i to za prevalenciju u dječjoj dobi, za radno-aktivnu dobnu skupinu te za dobnu skupinu 65+.

Upravo stoga, Krapinsko-zagorska županija aktivno se zalaže i konkretno kroz niz aktivnosti kao što su sufinanciranje rada i programa udruga osoba s invaliditetom, sufinanciranje osobnog asistenta u školama, sufinanciranje ugradnje dizala i uklanjanja drugih arhitektonskih prepreka u školama, zdravstvenim ustanovama i drugim javnim institucijama, te na taj način aktivno djeluje na uključivanju osoba s invaliditetom i njihov ravnopravan položaj u društvu.

Na poticaj Krapinsko-zagorske županije 2011. godine 10 udruga osoba s invaliditetom s područja županije potpisalo je Sporazum o suradnji i partnerstvu s ciljem jačanja suradnje među udrugama i ostvarivanja i promicanja prava osoba s invaliditetom, zajedničkog istupanja, iniciranja i predlaganja mjera, te konkuriranja na domaćim i inozemnim natječajima i čine Koordinaciju udruga osoba s invaliditetom.

Iskustva u radu s osobama s invaliditetom pokazala su kako jedino integrirani multidisciplinarni pristup daje učinkovite rezultate, stoga je naglasak na  razvoju suradnje svih dionika koji se na području Krapinsko-zagorske županije bave problematikom OSI, a u konačnom cilju poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom.

 

JUČER ODRŽAN SASTANAK ŽUPANA I ZAMJENICE ŽUPANA S PREDSTAVNICIMA UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM

Na zajedničkom sastanku župana Željka Kolara i zamjenice župana Jasne Petek sa predstavnicima udruga osoba s invaliditetom, a  uoči Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, razmijenila su se iskustva u funkcioniranju udruga i pokušala iznaći rješenja za što uspješnije prevladavanje teškoća s kojima se susreću udruge. Tema razgovora bila ja mogućnost za daljnju suradnju i dodatno poboljšanje položaja osoba s invaliditetom s područja cijele županije, sukladno čemu su definirani konkretni zaključci i zajedničke aktivnosti. Više je puta bio istaknut problem nepostojanja javnog prijevoza prilagođenog za osobe s invaliditetom na području Županije, zlouporaba parkirnih mjesta označenih za osobe s invaliditetom, te nepostojanje sustavne institucionalne i financijske podrške udrugama osoba s invaliditetom. Sukladno navedenom u narednom razdoblju najavljeni su zajednički sastanci sa drugim relevantnim dionicima, a kako bi se dogovorili konkretni koraci za njihovo rješavanje.