Zagorje
Bajka na dlanu

MINISTAR DRŽAVNE IMOVINE POSJETIO KZŽ

Datum objave: 21. lipnja 2018.

Nakon prijema u Uredu župana u Krapini, na kojem je bio i gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović, ministar Marić i župan Željko Kolar održali su, također u Krapini, radni sastanak sa gradonačelnicima i načelnicima s područja Krapinsko-zagorske županije. Na radnom sastanku razgovaralo se o raspolaganju državnom imovinom u korist jedinica lokalne i regionalne samouprave, a ministar Marić je sve prisutne upoznao sa novim Zakonom o upravljanju državnom imovinom koji je prošli tjedan stupio na snagu.

Župan Željko Kolar je nakon radnog sastanka istaknuo: „Suradnja jedinica lokalne samouprave i ministarstva je sadržajna i vrlo korektna. Ovom prilikom želim čestitati i pohvaliti novi Zakon o upravljanju državnom imovinom koji će jedinicama lokalne i regionalne samouprave olakšati rješavanje imovinskopravnih odnosa, otklonit će mnoge administrativne prepreke te će omogućiti lakše upravljanje imovinom. Na sastanku smo dogovorili kontinuitet rješavanja prioritetnih predmeta za Krapinsko-zagorsku županiji. Siguran sam da će se dobra suradnja nastaviti te očekujem nastavak ovakvog brzog rješavanja predmeta“.

Ministar Goran Marić je sve gradonačelnike i načelnike upoznao sa novim Zakonom o upravljanju državnom imovinom koji je prošli tjedan stupio na snagu. „Upoznao sam sve sa mogućnostima i prednostima koje novi zakon donosi jedinicama lokalne i regionalne samouprave. To je reformski zakon Republike Hrvatske. Novi zakon je pouzdan, životan, uravnotežen, snažan, zdrav, nije stranački, nije zakon grupacija ni kartela. To je zakon od nacionalnog interesa koji će najviše pripomoći jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Naša lokalna samouprava služi tome da Hrvatska bude blizu ljudima i na raspolaganju realnom životu. Da ne moraju čekati milost iz velikih naslova, države, centara, ma kako se god on zvao. Služe da im Hrvatska, putem njih, vas, sviju nas, bude raspoloživa kao najbolji i sigurni servis“, rekao je ministar Marić.

Tom je prigodom ministar potpisao dva ugovora. Ugovor o darovanju kojim Ministarstvo države imovine Općini Đurmanec daruje nekretninu površine 220 četvorna metra u svrhu izgradnje dječjeg vrtića, ministar Goran Marić potpisao je s načelnikom Općine Đurmanec Damirom Beloševićem. Općina Đurmanec se obvezuje darovanu nekretninu privesti namjeni u roku od pet godina od dana sklapanja Ugovora. S načelnikom Općine Sveti Križ Začretje Markom Kosom potpisan je Ugovor o davanju na uporabu poslovnog prostora u svrhu provođenja edukacijskih aktivnosti za djecu, mlade i osobe s posebnim potrebama. Nekretnina se daje na uporabu bez naknade dok postoji potreba za provođenjem edukacijskog programa.


Fotogalerija