Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 5. srpnja 2010.

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, prema tekstu Javnog poziva, dodjeljuje potpore autorima za:

– književno-umjetnički rad;
– prijevode na hrvatski jezik djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća, i književnopovijesni rad na pripremi sabranih, odabranih i kritičkih izdanja djela hrvatskih autora

Prijavnice se mogu dobiti u Ministarstvu kulture i na internetskoj adresi www.min-kulture.hr

Rok za podnoše prijava je 15. rujna 2010.

Tekst Javnog poziva možete pronaći u prilogu (niže).