Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 21. siječnja 2014.

Glavni cilj ovog Poziva je usmjeriti istraživanja prema potrebama gospodarstva, podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija u suradnji s partnerom iz poslovnog sektora.

 

Strateški cilj ovog Poziva je u skladu s prioritetnom osi 2. OPRK-a 2007. – 2013., a to je poticati inovacije i izvrsnost u istraživanjima pomoću: izgradnje kapaciteta javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih organizacija za transfer tehnologije i bolju suradnju s gospodarstvom; približavanja istraživanja, inovacija i izvrsnosti u istraživanjima potrebama hrvatskog gospodarstva; poboljšanja općih uvjeta za IRI aktivnosti pružanjem podrške ljudskim kapacitetima i putem investicija u potrebnu istraživačku opremu; poticanje komercijalizacije rezultata istraživanja, inovacija te izvrsnosti u istraživanjima putem IRI aktivnosti usmjerenih na potrebe gospodarstva.

 

Prihvatljivi prijavitelji su:

– javno visoko učilište koje je financirano preko 50,01 % iz javnih izvora i koje je upisano u Upisnik visokih učilišta; ili

– javna znanstvena organizacija koja je financirana preko 50,01 % iz javnih izvora i koja je upisana u Upisnik znanstvenih organizacija.

Prijavitelj mora imati jednog partnera na projektu. Partner na projektu mora biti poduzeće.

 

U ovom Pozivu, potpora se daje industrijskom istraživanju i eksperimentalnom razvoju (inovacijskim projektima). Cilj potpore su: aktivnosti u području industrijskog istraživanja u suradnji s dionikom iz industrije/poslovnog sektora koji djeluje kao partner u projektu. Rezultati aktivnosti će imati potencijalno komercijalnu primjenu i/ili stvoriti nova relevantna znanja (potrebna istraživačka oprema); aktivnosti u području eksperimentalnog razvoja u suradnji s dionikom iz industrije/poslovnog sektora koji djeluje kao partner u projektu, uključujući i aktivnosti provjere inovativnog koncepta koje imaju za cilj tehnički i tržišno provjeriti i potvrditi rezultate istraživanja i/ili dokazati da je novi proces ili tehnika izvediva te da se potencijalno može koristiti za komercijalnu primjenu. Temeljne istraživačke aktivnosti unutar projekata neće biti područje potpore u okviru ovog Poziva.

 

Ukupni indikativni proračun Poziva iznosi 70.725.400,42 HRK od čega doprinos Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 60.116.590,35 HRK, a nacionalni doprinos iznosi 10.608.810,07 HRK. U ovom Pozivu maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 7.625.000,00 HRK, a minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 1.525.000,00 HRK. Postotak financiranja projekta je do 100% ukupnih troškova prijavitelja i do 80% ukupnih troškova partnera.

 

Detaljnije informacije i popratnu dokumentaciju o javnom pozivu možete pronaći na: http://www.strukturnifondovi.hr/contest/open/jacanje-kapaciteta-za-istrazivanje-razvoj-i-inovacije.