Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 11. listopada 2021.

Od 100.483 osobe, samopopisivanjem (CAWI) upisano je 45.328 osoba a  55.155 osobu popisali su popisivači na terenu je (CAPI). Broj popisivača koji su aktivni na terenu varira na dnevnoj bazi i kreće se od 150 do 170 popisivača.  Testiranja na COVID-19  obavljaju se prema planu i nitko od popisivača nije pozitivan. Testiranja se obavljaju na petnaest lokacija i to u jedanaest  Domova zdravlja te četiri ispostave Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije.

 

Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine najopsežnije je i najsloženije statističko istraživanje. Popis 2021 obuhvaća sljedeće tri jedinice: stanovništvo, kućanstva i stanove.

 

Cilj je Popisa utvrditi podatke o broju i prostornom rasporedu stanovništva te njegovim osnovnim demografskim, obrazovnim, migracijskim, ekonomskim i drugim obilježjima, kao i o obilježjima kućanstava i stanova.

 

Rezultati Popisa, osim za analizu stanja utvrđenoga Popisom, koriste se i za analizu promjena u odnosu na prethodne popise te za prognoze budućih kretanja odgovarajuće pojave.

 

Terenska faza popisivanje traje do nedjelje  17. listopada 2021. godine te ovim putem pozivamo stanovništvo na suradnju i dostupnost.