Zagorje
Bajka na dlanu

Nabava projektora: odabir najpovoljnije ponude

Datum objave: 29. studenoga 2010.

U postupku nabave projektora, kao najpovoljnija, odabrana je ponuda ponuditelja „MARIO-COMMERCE“ d.o.o. sa sjedištem u Gornjoj Stubici, Lovačka 3