Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 9. veljače 2011.

 

U okviru Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi različite programe za što brži povratak nezaposlenih osoba u svijet rada.

Mjere za zapošljavanje usmjerene su na zapošljavanje mladih osoba bez radnog stažasufinanciranje i financiranje obrazovanja, sufinanciranje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba, osoba iznad 50 godina starostinezaposlenima kojima prijeti socijalna isključenost kao i skupinama kojima prijeti dugotrajna nezaposlenost zbog gubitka zaposlenja.

Od ove godine, sufinancira se i zapošljavanje nezaposlenih osoba na dijeljenom radnom mjestu, te zamjenskih radnika za radnike koji su na obrazovanju.

Obrazovanje za poznatog poslodavca odnosi se na poslodavca koji je zaposlio osobe s evidencije Zavoda kojima nedostaju neke dodatne vještine i znanja za obavljanje tog posla. Isto tako Zavod sufinancira obrazovanje radnika koji su već u radnom odnosu u cilju zadržavanja radnog mjesta a za koje mu je potrebno dodatno znanje zbog modernizacije proizvodnje.

Nezaposlenim osobama također se dodjeljuje i potpora za samozapošljavanje.

Jedan od programa usmjerenih na povećanje zapošljivosti nezaposlenih osoba je obrazovanje nezaposlenih. Ovim programom provodi se obrazovanje nezaposlenih osoba s evidencije Zavoda kako bi bili što zapošljiviji.

Zavod također provodi mjeru Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa kojom se mladim osobama omogućava stjecanje radnog iskustva potrebnog za pristupanje stručnom ili državnom ispitu.

Zapošljavanje u javnim radovima Zavod provodi u suradnji s jedinicama lokalne samouprave. Ovim programom djeluje se na uključivanje dugotrajno nezaposlenih osoba niže razine obrazovanja, a posebice onih koji su preko 3 godine u evidenciji nezaposlenih u programe društveno korisnog rada.

Potporom za očuvanje radnih mjesta  Zavod nadoknađuje dio neto plaće radnicima zaposlenima kod poslodavaca koji uvode Program rada u punom radnom vremenu kraćem od 40 sati tjedno.

Poslodavci sa sjedištem u Krapinsko-zagorskoj županiji mogu Zahtjeve za dodjelu sredstava po mjerama iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje podnijeti u Područnoj službi Krapina.

Zahtjev za dodjelu potpore može  se pronaći i na Web stranici i popunjenog ga dostaviti nadležnoj Područnoj službi.(www.hzz.hr).