Zagorje
Bajka na dlanu

NAJAVA: 10. sjednica Županijskog savjeta mladih

Datum objave: 15. ožujka 2023.

Predloženi Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika s 9. sjednice Županijskog savjeta mladih održane dana 3. veljače 2023. godine,

2. Izbor predsjednika/predsjednice Županijskog savjeta mladih.

3. Dogovor oko nadolazećih aktivnosti,

4. Pitanja i prijedlozi.

Županijski savjet mladih Krapinsko – zagorske županije savjetodavno je tijelo Krapinsko-zagorske županije koje zagovara prava, potrebe i interese mladih na razini Županije. U okviru svog djelokruga Savjet mladih raspravlja o pitanjima značajnima za rad Savjeta mladih, kao i o pitanjima iz djelokruga rada Županijske skupštine koja su od interesa za mlade. Pritom Savjet mladih daje mišljenje Županijskoj skupštini prilikom donošenja ili predlaže donošenje različitih akata koji su od osobitog značaja za mlade. Godišnjim programom rada Savjeta mladih propisuju se i određuju temeljna načela djelovanja i temeljne smjernice budućeg rada te se utvrđuju programske i druge aktivnosti potrebne za njihovo ostvarenje.