Zagorje
Bajka na dlanu

NAJAVA: 11. Sjednica Savjeta mladih KZŽ

Datum objave: 1. lipnja 2023.

Predloženi Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika s 10. sjednice Županijskog savjeta mladih održane dana 17. ožujka 2023. godine

2. Participativni proračun za mlade Krapinsko-zagorske županije

3. Obilježavanje Međunarodnog dana mladih

4. Dogovor oko izrade promotivnih materijala za potrebe Županijskog savjeta mladih

5. Pitanja i prijedlozi.

 

Županijski savjet mladih Krapinsko – zagorske županije savjetodavno je tijelo Krapinsko-zagorske županije koje zagovara prava, potrebe i interese mladih na razini Županije. U okviru svog djelokruga Savjet mladih raspravlja o pitanjima značajnima za rad Savjeta mladih, kao i o pitanjima iz djelokruga rada Županijske skupštine koja su od interesa za mlade. Pritom Savjet mladih daje mišljenje Županijskoj skupštini prilikom donošenja ili predlaže donošenje različitih akata koji su od osobitog značaja za mlade. Godišnjim programom rada Savjeta mladih propisuju se i određuju temeljna načela djelovanja i temeljne smjernice budućeg rada te se utvrđuju programske i druge aktivnosti potrebne za njihovo ostvarenje.