Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 14. kolovoza 2023.

Županijski savjet mladih će u četvrtak, 17. kolovoza 2023. u 18h u dvorani za sastanke Krapinsko-zagorske županije u Krapini održati svoju 12. sjednicu.

Predložen je sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika s 11. sjednice Županijskog savjeta mladih održane dana 2. lipnja 2023.
  2. Prijedlog odluke o odabiru i dodjeli sredstava temeljem Javnog poziva za prijavu prijedloga za Participativni proračun za mlade za 2023. godinu
  3. Regionalna strategija za mlade i sektor mladih Krapinsko-zagorske županije 2023.-2027.
  4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 83/23)
  5. Dogovor oko nadolazećih aktivnosti
  6. Pitanja i prijedlozi

Županijski savjet mladih savjetodavno je tijelo Krapinsko-zagorske županije koje zagovara prava, potrebe i interese mladih na razini Županije. U okviru svog djelokruga Savjet mladih raspravlja o pitanjima značajnima za rad Savjeta mladih, kao i o pitanjima iz djelokruga rada Županijske skupštine koja su od interesa za mlade. Pritom Savjet mladih daje mišljenje Županijskoj skupštini prilikom donošenja ili predlaže donošenje različitih akata koji su od osobitog značaja za mlade. Godišnjim programom rada Savjeta mladih propisuju se i određuju temeljna načela djelovanja i temeljne smjernice budućeg rada te se utvrđuju programske i druge aktivnosti potrebne za njihovo ostvarenje.