Zagorje
Bajka na dlanu

NAJAVA: 8. sjednica Županijskog savjeta mladih

Datum objave: 20. rujna 2022.

Predloženi Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika s 7. sjednice Županijskog savjeta mladih održane dana 19. srpnja 2022. godine,

2. Donošenje Programa rada za 2023. godinu,

3. Pitanja i prijedlozi.

Županijski savjet mladih Krapinsko – zagorske županije savjetodavno je tijelo Krapinsko-zagorske županije koje zagovara prava, potrebe i interese mladih na razini Županije. U okviru svog djelokruga Savjet mladih raspravlja o pitanjima značajnima za rad Savjeta mladih, kao i o pitanjima iz djelokruga rada Županijske skupštine koja su od interesa za mlade. Pritom Savjet mladih daje mišljenje Županijskoj skupštini prilikom donošenja ili predlaže donošenje različitih akata koji su od osobitog značaja za mlade. Godišnjim programom rada Savjeta mladih propisuju se i određuju temeljna načela djelovanja i temeljne smjernice budućeg rada te se utvrđuju programske i druge aktivnosti potrebne za njihovo ostvarenje.