Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 1. travnja 2016.

Na ovom znanstveno-stručnom simpoziju raspravljati će se o podršci dojenju u okviru Krapinsko-zagorske županije, općenito o programu zaštite i promicanja dojenja u Hrvatskoj, kao i o promicanju humanizacije poroda, poticanju i podršci dojenju u rodilištu te važnosti nastavka podrške i praćenja dojenja nakon izlaska majki iz rodilišta. Predavanja na ovu temu će u zabočkoj bolnici održati 12 stučnih predavača. Skup će biti bodovan od strane Hrvatske liječničke komore, Hrvatske primaljske komore te Hrvatske komore medicinkskih sestara.

Ovom će prilikom biti predstavljen i rad Županijskog koordinacijskog tima za promociju dojenja sa implementacijom Projekta: Krapinsko-zagorska županija-prijatelj dojenja te o dosizanju standarda za postizanje titule „Rodilište prijatelj majki i djece“ u rodilištu Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana. Sudjelovanjem predstavnika više županija doprinijet će razmjeni iskustva i primjera prakse iz različitih krajeva Hrvatske.

Znanstveno-stručni simpozij namijenjen je predstavnicima zdravstvenih ustanova, posebno liječnicima obiteljske medicine koji brinu o djeci predškolske dobi, kao i liječnicima zdravstvene zaštite žena, patronažnim i medicinskim sestrama.