Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 14. siječnja 2021.

Župan Željko Kolar je na sastanku izvijestio kako je zgrada Područne škole Laz u seriji potresa koji su se dogodili od 28. prosinca 2020. godine potpuno izgubila svoju stabilnost zbog čega predviđena cjelovita obnova u sklopu Zakona o obnovi  nije moguća te će se pristupiti gradnji nove škole. Područna škola Laz je izgrađena 1910. godine te je sve do velikog potresa od 22. ožujka 2020. godine bila ne samo mjesto obrazovanja, već i centar društvenog i kulturnog života ovog mjesta.  Zgrada škole je u najnovijim potresima zadobila nova ošterećnja o kojima je izvijestio ovlašteni arhitekt, dok je župan Kolar istaknuo kako će Krapinsko-zagorska županija po izradi projektne dokumentacije krenuti  u izgradnju nove školske zgrade koja će biti smještena na istoj parceli kao i sadašnja škola.

Sastanak sa članicama i članovima Školskog odbora održan je u prostorima Vatrogasnog doma Vatrogasnog društva Laz kamo se privremeno preselila nastava iz Područne škole. Radove adaptacije vatrogasnog doma financirale su Krapinsko-zagorska županija i Općina Marija Bistrica, a u samu adaptaciju su se uključili i nastavnici te brojni vatrogasci i roditelji učenika s područja Laza. Područnu školu Laz, jednu od 3 područne škole na području Općine Marija Bistrica, pohađa 28 učenika.

Na sastanku su sudjelovali i pročelnica Upravnog odjela Krapinsko-zagorske županije nadležnog za obrazovanje Mirjana Smičić Slovenec te predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Laz Stjepan Joć.


Fotogalerija