Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 6. kolovoza 2007.

U organizaciji Krapinsko-zagorske županije 2. kolovoza je u Općini Sveti Križ Začretje održan sastanak predstavnika Hrvatskih cesta, Grada Zaboka, Općine Sveti Križ Začretje, Županijske uprave za ceste i predstavnika Krapinsko-zagorske županije, vezan uz nastavak radova na pojačanom održavanju županijske ceste Švaljkovec – Hum Zabočki.

Ovaj tjedan će se u Narodnim novinama objaviti natječaj za izvođenje radova na pojačanom održavanju ove županijske ceste, s time da je predviđeni rok početka radova oko 20. rujna. Rok za izvedbu radova je 150 dana, po potpisivanju ugovora između odabranog izvođača radova i investitora, Hrvatskih cesta.

Nadalje, Grad Zabok i Općina Sveti Križ Začretje preuzeli su obvezu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa te utvrđivanja trase podzemnih instalacija i njihovog eventualnog premiještanja.

U cilju bolje koordinacije u planiranju i kod izvođenja radova formirat će se koordinacijsko tijelo u čijem će sastavu biti predstavnici Hrvatskih cesta, Županijske uprave za ceste, Grada Zaboka i Općine Sveti Križ Začretje.

Hrvatske ceste će pripremiti prijedlog Sporazuma u kojem će se definirati i regulirati međusobni odnosi i obveze između Hrvatskih cesta, Grada Zaboka i Općine Sveti Križ Začretje.