Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 16. veljače 2022.

Akcija je nastala na inicijativu Doma za žrtve nasilja u obitelji Novi početak i uz podršku Krapinsko – zagorske županije, koja je započela u studenom 2021. godine u Krapini, povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Zamjenica župana Jasna Petek istaknula je da je cilj akcije jačanje senzibiliteta građana i osviještenosti o prisutnosti nasilja nad ženama, ali i obiteljskog nasilja općenito. „Svakih 15 minuta jedna žena u Republici Hrvatskoj doživi nasilje. 2021. godine u državi je ubijeno 14 žena, a u prvih 40 dana ove godine tri. U Krapinsko – zagorskoj županiji prošle godine ubijene su dvije žene, a godinu prije jedna. To samo govori u prilog činjenici da je nasilje u porastu, posebno u ovim pandemijskim godinama, godišnji porast obiteljskog nasilja je 30 posto i radi se o nasilju koje ima karakteristike dugotrajnog nasilja, a povećane su prijave kod žena treće životne dobi. Nasilje se ne događa negdje drugdje, ono se događa u našem susjedstvu, u našoj obitelji i od njega ne smijemo okretati glavu. Poruke na tablama koje selimo iz grada u grad informiraju, educiraju, zaprepašćuju, ali i motiviraju te pružaju podršku žrtvama obiteljskog nasilja“, rekla je zamjenica župana Petek.

 

Župan Željko Kolar istaknuo je da je nastavak akcije u Zaboku dokaz upornosti u onome što je najavljeno, a to je da će ova izložba proći kroz sve gradove i općine Krapinsko-zagorske županije, s jasnim ciljem i jasnom porukom. „Poruka je da je svaki oblik nasilja za nas neprihvatljiv, a ovdje govorimo o nasilju nad ženama, i poruka da će svaki onaj tko počini nasilje nad ženom, bez obzira na to tko je, kako se zove, kojim poslom se bavi, biti kažnjen i da je to društveno neprihvatljivo ponašanje. Cilj nam je da imamo najmanje nasilja nad ženama u Republici Hrvatskoj, ali isto tako šaljemo poruku da nismo naivni, da znamo da neće samo ova akcija biti dovoljna da dođemo do tog cilja. No ona je dobar početak da što više naših sugrađanki i sugrađana upoznamo s ovim problemom jer se to tiče i nas“, zaključio je župan Kolar. Akciju je došao podržati i gradonačelnik Zaboka Ivan Hanžek.


Fotogalerija