Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 9. ožujka 2017.

Članice i članovi radne skupine na ovom su sastanku raspravljali o trenutnom stanju projekta koji je počeo u studenome 2016 godine te dogovorili daljnje aktivnosti za izradu prijedloga konkretnih mjera za poboljšanje položaja mladih u Krapinsko-zagorskoj županiji. Novi će se program za mlade tako sastojati od niza mjera koje će uz planirane aktivnosti navoditi i indikatore uspješnosti te ostale osnovne parametre potrebne za njihovu realizaciju. Nakon završetka nacrta programa zainteresirana će javnost isti moći pregledati i komentirati u javnoj raspravi te na internetskom savjetovanju.

Projekt Regionalni program za mlade KZŽ 3.0 provodi Krapinsko-zagorska županija u partnerstvu s Mrežom udruga Zagor i u suradnji sa Savjetom mladih Krapinsko-zagorske županije, a sufinancira ga Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Cilj projekta je stvaranje poticajnog društvenog i ekonomskog okruženja za ostvarenje punog potencijala mladih u Krapinsko-zagorskoj županiji te podizanje svijesti zajednice i mladih o važnosti sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka.