Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 30. prosinca 2009.

Srednjoeuropska inicijativa (CEI) objavila je natječaj u okviru programa razmjene znanja (Know-how Exchange Programme – KEP), a projekti se sufinanciraju kroz austrijski fond, odnosno putem Austrijske razvojne agencije.
CEI je međunarodna organizacija koju čini 18 država članica, među njima i Hrvatska, a glavni je cilj rada pomoć u tranzicijskim procesima i aktivnostima pristupanja EU. KEP je jedan od programa, baziran na dodjeli bespovratnih sredstava za podršku u transferu znanja, najboljih iskustava i primjera dobre prakse članica koje se nalaze unutar EU  onima koje to nisu. Sredstva ovog programa namijenjena su stručnom treningu, razmjeni stručnjaka i djelatnika, studijskim posjetima, potom za pomoć u pripremi strateških dokumenata, transfer tehnologija, tehničku pomoć i ostale intervencije koje će osigurati efikasan transfer danog znanja.
Davatelji i primatelji u okviru projekata
Pravilo je da projekt vodi organizacija koja je u ulozi davatelja znanja i iskustava, uz napomenu da to može biti i međunarodna organizacija. Davatelji moraju biti iz država članica CEI-a Europske unije (Austrija, Bugarska, Češka, Mađarska, Italija, Poljska, Rumunjska, Slovačka i Slovenija). Aplikanti mogu biti javna i privatna tijela, međunarodne i nevladine organizacije koje djeluju u okviru aktivnosti javnog interesa, gradovi, općine, županije, potom obrazovne ili istraživačke institucije, organizacije zaštite okoliša, javno-privatna partnerstva itd. 
Primatelji znanja i iskustava moraju biti CEI članice koje nisu članice Europske unije – Albanija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Srbija i Ukrajina.
O aktivnostima, prioritetima, rokovima i sredstvima
Projekt treba biti implementiran do kraja veljače 2011., a završni izvještaj mora biti dostavljen izvršnom tajništvu CEI-a do kraja ožujka 2011. godine.
Aktivnosti mogu biti stručni treninzi i edukacije, razmjena djelatnika i stručnjaka, pomoć u pripremi strateških dokumenata (npr. razvojni planovi,a reforme, strateške studije itd.) i ostalo što će osigurati efikasan transfer znanja i iksutava.
Prednost će imati oni projekti koji su vezani uz europske integracije, razvoj ljudskih potencijala, tržišnu ekonomiju, potom planiranje i razvoj infrastrukture te aktivnosti u području poljoprivrede, energije i okoliša.
Bespovratna sredstva ne mogu premašiti 50 posto ukupnih troškova projekta, odnosno maksimalni iznos ne može biti veći od 40.000 EUR.
Na koncu, dodajmo da je rok za prijavu 1. ožujak 2010., a kontakt adresa za ovaj program je:
CENTRAL EUROPEAN INITIATIVE – CEI
Executive Secretariat
Bogdan-lustin Birnbaum
Via Genova 9
I-34121 Trieste
Italy
 
Za sve zainteresirane, u prilogu se nalazi poziv na natječaj, prijavni obrazac te pravila i procedure ovog programa.