Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 22. srpnja 2010.

Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj traži ponude za podizanje svijesti o procesu europske integracije i proširenja i podizanje vidljivosti Europske unije i njezinih politika u Republici Hrvatskoj s financijskom pomoći u sklopu programa IPA 2009 – Program pomoći u tranziciji i izgradnje institucija za 2009. Smjernice za podnositelje ponuda dostupne su na uvid na adresi Trg žrtava fašizma 6, 10000 Zagreb te na sljedećem web siteu:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

i web stranici Delegacije EUwww.delhrv.ec.europa.eu

Rok za podnošenje ponuda je 15. rujna 2010. U slučaju da se ponude dostavljaju ručno, rok za primitak je 15. rujna 2010 do 15.00 sati po lokalnom vremenu što će biti uvedeno u potpisanu potvrdu o primitku s datumom. Sve ponude podnesene nakon navedenog roka automatski će biti odbijene.