Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. studenoga 2014.

CILJEVI POZIVA SU:

1. Podrška građanskim akcijama u lokalnim zajednicama koje poboljšavaju kvalitetu života i razinu društvenog kapitala u zajednici poticanjem aktivnog građanstva, korištenjem lokalnih potencijala i povećanjem društvene solidarnosti

2. Povećanje aktivnosti građana kroz ukljućivanje u proces razvoja i provedbe građanske akcije

Prijaviti se mogu organizacije koje su osnovane i registrirane u Republici Hrvatskoj kao udruge ili zaklade (osim ako su registrirane u gradu Zagrebu),tj. organizacije koje su obuhvaćene sljedećom definicijom „Neprofitna dobrovoljna organizacija osnovana kao pravna osoba s nekomercijalnom svrhom ,neovisna od lokalne,regionalne ili središnje uprave,javnih tijela, političkih stranaka i komercijalnih organizacija .Vjerske organizacije i institucije te političke stranke ne smatraju se organizacijama civilnog društva u okvirima ovog natječaja. Prijavitelj će biti glavni izvoditelj akcije, a akcija se može provoditi u suradnji s jednim i/ili nekoliko pridruženih partnera.Pridruženi partneri su bilo koja pravna osoba,javna ili privatna,komercijalna ili nekomercijalna,kao i organizacije civilnoga društva sa sjedištem u istom mjestu kao i prijavitelj.Pridruženi partneri ne ostvaruju financijsku korist od akcije.

Visina financijske podrške po prijavljenoj akciji kreće se od 15.000 do 30.000 kn, a predviđeno je da će se financirati ukupno do 30 akcija. Trajanje akcije je od 2 do 3 mjeseca, između 1.ožujka i 1. rujna 2015. godine.

Rok za predaju prijava je 14.siječnja 2015. godine, a sve dodatne informacije te obrasci za prijavu mogu se preuzeti s mrežnih stranica Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva http://zaklada.civilnodrustvo.hr/category/106/subcategory/354