Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 16. siječnja 2014.

Pravo na državnu stipendiju imaju: redoviti studenti hrvatski državljani koji su upisani na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima i studenti s invaliditetom poslijediplomskih sveučilišnih studija pod uvjetima određenim Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju. Prijave na natječaj za dodjeljivanje državnih stipendija podnose se počevši od 13. siječnja 2014. do 31. siječnja 2014. godine (uključujući i 31. siječnja). Svi ostali detalji, kao i obrasci nalaze se na sljedećoj adresi:

http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=3532