Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 3. listopada 2017.

Povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, radi dodjele »Nagrade za promicanje prava djeteta« u 2017. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece, pozivaju se fizičke i pravne osobe da predlože kandidate za 1. Godišnju nagradu, 2. Nagradu za životno djelo.

Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincima i/ili grupi pojedinaca, ako je to ostvarenje rezultat njihova zajedničkog rada, i to:

– za najznačajnija ostvarenja postignuta u radu na području promicanja prava djeteta,

– za ostvarenja koja su bila objavljena ili predstavljena tijekom protekle godine,

– onima koji uživaju ugled uzornih stručnjaka i radnika.

Dodjeljuju se do tri Godišnje nagrade u obliku povelje i u novcu.

 

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima, i to:

– onima čiji rad predstavlja trajan doprinos promicanju prava djeteta u svrhu potpunog i skladnog razvoja osobnosti djeteta,

– onima koji su pridonijeli zaštiti prava i interesa djeteta u duljem razdoblju, tijekom profesionalne karijere ili dobrovoljnog sudjelovanja u udrugama koje se bave pravima i interesima djece,

– onima koji su označili vrijeme u kojem su djelovali te čija djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske,

– onima koje obilježava javna prepoznatljivost i priznatost njihovih uspjeha i postignuća trajne vrijednosti.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se u obliku medalje, povelje i u novcu.

 

Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se do 14. listopada 2017. godine, a upućuju se u zatvorenim omotnicama na adresu: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Sektor za obitelj, djecu i mlade, Služba za obitelj i djecu, Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta – ne otvarati«.

Nepotpuni i nepravodobni prijedlozi neće se razmatrati.

 

Više informacija i puni tekst natječaja možete pronaći na poveznici: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/full/o8228709.html