Zagorje
Bajka na dlanu

Natječaj za potporu za pripremu projektne dokumentacije u 2018. godini

Datum objave: 7. prosinca 2018.

Prihvatljive aktivnosti odnosile su se na troškove pripreme projektne dokumentacije za prijavu projekta na natječaje za dodjelu potpore kroz mjere iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. do 2020. godine. Visina potpore po korisniku iznosila je do 20.000,00 kuna, a maksimalno do 75% od ukupno prihvatljive aktivnosti.

S danom 20. studenog 2018. godine utrošena su preraspodjelom osigurana bespovratna sredstva za Mjeru potpora za pripremu projektne dokumentacije, te je Župan donio Odluku od dodjeli sredstava za potporu projektne dokumentacije u 2018. godini za 37 korisnika u ukupnom iznosu od 199.475,00 kuna.

Tijekom 2018. godine za potporu za pripremu projektne dokumentacije Krapinsko-zagorska županija dodijelila je bespovratna sredstva u iznosu 306.012,50 kuna za 52 korisnika.

 

Odluka o dodjeli sredstava za potporu za pripremu projektne dokumentacije u 2018. godini.