Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 24. prosinca 2009.

1. Projekti suradnje bratimljenih gradova unutar programa Europa za građane
Prvi predstojeći rok za podnošenje prijedloga za jednogodišnje ili dvogodišnje projekte umrežavanja bratimljenih gradova unutar programa Europa za građane ističe 1. veljače 2010.
Riječ je o projektima koji se temelje na povezivanju niza međusobno bratimljenih gradova, stvarajući preduvjet za potencijalno umrežavanje općina/gradova. Ovaj vid multilateralne suradnje omogućava razvoj i jačanje same strateške dimenzije povezivanja gradova bratimljenjem. Program stoga podupire sastanke građana te tematske konferencije i radionice, koje uključuju gradove iz najmanje 4 zemlje sudionice u Programu, od kojih je najmanje jedna zemlja članica EU.
Najmanje dva grada moraju biti povezana sporazumom o bratimljenju ili takav vid suradnje imati u pripremi.  Takva bi događanja trebala biti pokretač umrežavanja i trebala bi ohrabrivati razvoj dugotrajnih suradnji pobratimljenih gradova. Uz to, komunikacijski alati proizvedeni tijekom takvih događanja radi promicanja strukturiranog i održivog tematskog umrežavanja mogu također biti financijski potpomognuti. Iznos potpore koja se može zatražiti putem ovog natječaja kreće se u rasponu od 10 000-150 000 EUR. Više informacija o ovome natječaju potražite na internetskim stranicama Kontakt točke za program Europa za građane.
1. veljače 2010. također je rok za podnošenje projektnih prijedloga za projekte sastanaka bratimljenih gradova, kojima se nastoji okupiti građane i skupine građana bratimljenih gradova, koristeći partnerstva (postojeća ili planirana) među općinama za razvoj snažnog, neformalnog i osobnog odnosa među građanima. Više o ovom natječaju pročitajte na internetskim stranicama Kontakt točke za program Europa za građane, a prijavne obrasce preuzmite ovdje
 
2. Projekti za udruge civilnog društva unutar programa Europa za građane
 
15. veljače 2010. zatvara se natječaj za projektne prijedloge organizacija civilnog društva unutar programa Europa za građane. Natječaj je raspisan u sklopu Aktivnosti 2 Aktivno civilno društvo u Europi, Mjera 3 Potpora projektima organizacija civilnoga društva, čiji je cilj pružiti potporu za konkretne projekte organizacija civilnoga društva iz različitih država sudionica Programa.
Mogu se uključiti različite organizacije osnovane na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini. Podnositelj projektnog prijedloga mora biti organizacija civilnog društva s pravnim statusom utemeljena u državi sudionici Programa. Svaki projekt mora organizaciji koja podnosi projektni prijedlog pridružiti najmanje jednu partnersku organizaciju iz neke druge države sudionice Programa. Provedba projekata mora započeti između 1. kolovoza i 31. prosinca 2010. i završiti najkasnije 31. srpnja 2011.
U sklopu ovog natječaja moguće je prijaviti dvije vrste projekata:
Projekti događanja: konferencije, seminari, radionice, rasprave, sastanci, treninzi, društveno kulturne aktivnosti – Iznos potpore za ovu vrstu projekata računa se putem sustava paušalnih iznosa i fiksnih stopa, to jest izračunava se prema broju sudionika i trajanju događanja koje se organizira, a tom iznosu može se pridodati paušalni iznos za proizvodnju takozvanih komunikacijskih alata (DVD/CD, publikacija ili internetska stranica) – 1.500 EUR za svaki takav alat;
Projekti proizvodnje i realizacije: publikacije, internetske stranice, TV/radio emitiranja, audiovizualni/obrazovni/trening materijali, istraživanje javnog mijenja, studije, analize, primjena novih tehnologija – Iznos potpore za ovu vrstu projekata kreće se u rasponu od 10.000 – 55.000 EUR, a može iznositi maksimalno 60% ukupnog troška projekta. Za podnošenje projektnog prijedloga ove vrste valja priložiti detaljni plan proračuna.