Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 10. srpnja 2018.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Krapina, krajem lipnja 2018. godine u evidenciji Zavoda registrirano je 2.636 osoba. U usporedbi sa svibnjem 2018. broj nezaposlenih smanjio se za 0,6% ili 17 osoba, a u odnosu na lipanj 2017. godine broj nezaposlenih manji je za 23,6% ili 813 osoba.

Najviše slobodnih radnih mjesta prijavljeno je u sljedećim djelatnostima:

 -Zdravstvena zaštita i socijalna skrb – 157 radnika ili 25,8%,

-Prerađivačka industrija – 147 radnika ili 24,1%,

-Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala – 57 radnika ili 9,4%,

-Pružanje smještaja te priprema i usluživanje hrane – 48 radnika ili 7,9% te

– Građevinarstvo – 41 radnik ili 6,7%.