Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 8. prosinca 2007.

Županica  Sonja Borovčak, jučer je  u Krapini uručila ključeve novog automobila  Davoru Šimunoviću, ravnatelju Društva Crvenoga križa Krapina. Novi Renault Kangoo  će se koristiti za provođenje programa „Pomoć u kući starijim osobama“. Kupnju novog automobila Renault Kangoo, Krapinsko zagorska županija je sufinancirala u iznosu od 50.000,00 kuna, Grad Krapina 20.000,00 kuna i  općine Đurmanec, Radoboj, Jesenje i Petrovsko svaka sa 8.000,00 kuna. Na primopredaji automobila bili su i načelnici okolnih općina, te gradonačelnik grada Krapine, Josip Horvat.
Trenutno su  u Program „Pomoć u kući starijim osobama“  na krapinskom području uključena 132 korisnika i to : 59 korisnika na području Grada Krapine, 20 korisnika na području općine Radoboj, 19 korisnika na području općine Đurmanec, 18 na području općine Jesenje i 16 korisnika na području općine Petrovsko. Od 132 korisnika koji su u Programu 103 su žene, a 29 muškaraca, a njihova prosječna starosna dob je 75 godina.
 
Programe pomoći koriste 364 osobe
Kriteriji uključivanja korisnika u Program su: osoba starija od 65 godina (iznimno mlađa od 65 godina ukoliko je riječ o osobama koje su teško narušenog zdravstvenog stanja, kroničnim bolesnicima, teže pokretnim ili nepokretnim osobama), potreba za najmanje 1 uslugom iz svake od 4 skupine usluga iz Programa, osobe koje nisu obuhvaćene postojećim oblicima skrbi, samačka staračka domaćinstva, osobe koje imaju nizak socio-ekonomski status.
Županija je također ove godine sufinancirala sa 50 tisuća kuna  i nabavu vozila Domu za psihički bolesne odrasle osobe Bidružica, Desinić, za provođenje programa „Pomoć i njega u kući“ – dostava gotovih obroka u kuću korisnika. Za isti program, ali kojeg provodi Dom za psihički bolesne odrasle osobe Zagreb, podružnica Mirkovec, Županija je ove godine također za nabavu vozila dala 50 tisuća kuna. Sveukupno je ove godine Županija za različite programe pomoći u kući starijim osoba izdvojila 250 tisuća kuna. Ukupno su u svim programima pomoći starijim osobama na području naše županije uključujući i Krapinu obuhvaćene 364 osobe (Krapina – 132, Zlatar – 100, Bidružica – 36, Mirkovec – 36, Lobor – 70 ).