Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 1. listopada 2018.

Natječaj za ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednika u preradi i stavljanje na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda objavljen je 1. kolovoza 2018. godine. Na Natječaj su pristigla 3 zahtjeva sa potpunom dokumentacijom te je za njih i odobrena potpora u iznosu od 129.169,51 kuna. OPG-u Šćuric Irena odobreno je 50.000 kuna, a OPG-u Vrhovski Boris 49.357,02 kn za ulaganje u kupnju opreme za opremanje objekata za klanje zagorskog purana na gospodarstvu podrijetla. OPG Ljubić Vladimir dobitnik je potpore od 29.812,50 kuna za ulaganje u kupnju automata za trženje poljoprivrednih proizvoda.

Župan Željko Kolar zahvalio je korisnicima mjera na tome što su prepoznali kvalitetu potpora Krapinsko-zagorske županije te nakon potpisivanja ugovora istaknuo važnost ove mjere za povećanje konkurentnosti zagorskih poljoprivrednika. „Naši poljoprivrednici proizvode robu izvrsne kvalitete koja postiže bolju cijenu kada se na tržište plasira kao gotovi proizvod. Stoga smo u ovoj mjeri tražili provođenje aktivnosti kojima oni zaokružuju proizvodni ciklus i tako postižu bolji položaj na tržištu“ – rekao je župan Kolar.