Zagorje
Bajka na dlanu

Obavijest korisnicima sredstava javnog natječaja I ja mogu imati solarne kolektore za Krapinsko-zagorsku županiju

Datum objave: 28. siječnja 2010.

Dana 14. prosinca 2009. godine župan Krapinsko-zagorske županije je temeljem Prijedloga Povjerenstva za dodjelu sredstava za sufinanciranje programa “1000 solarnih kolektora za fizičke osobe Krapinsko-zagorske županije” donio Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za predmetni projekt.
Temeljem provedenog Natječaja sufinanciraju se troškovi opreme i ugradnje solarnog sustava za pripremu potrošne tople vode i grijanja u iznosu 40% vrijednosti solarnog sustava, odnosno najviše do 12.000,00 kn po kućanstvu (po 1/3 svaki, od navedenih 40%, snose Krapinsko-zagorska županija, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Vaša Općina).
Pozivamo Vas da do 01. veljače 2010. godine podnesete Krapinsko-zagorskoj županiji, u Upravni odjel za gospodarstvo i turizam, pismeno očitovanje o sudjelovanju ili nesudjelovanju u realizaciji Programa na sljedeću adresu:
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za gospodarstvo i turizam
Magistratska 1
49000 Krapina
Ukoliko isto ne zaprimimo u navedenom roku, smatramo da ste odustali od realizacije Programa, ali i gubite pravo na sudjelovanju u budućim natječajima.
Za izvedbu projekta, potrebno je kontaktirati bilo kojeg od lokalnih izvođaća koji izvodi solarne sustave koji će Vam izraditi prijedlog projekta i ponudu. Nakon izvedbe i puštanja u rad, pozivamo Vas da do 30. lipnja 2010. godine podnesete Krapinsko-zagorskoj županiji, u Upravni odjel za gospodarstvo i turizam, pismeni zahtjev za povratom uloženih sredstava do maksimalnog iznosa od 12.000,00 kn, te dostavite slijedeću dokumentaciju:
  • Zahtjev za povratom uloženih sredstava;
  • Zapisnik o izvedenim radovima od strane ovlaštenog izvođača;
  • Fakturu izvođača radova i dobavljača opreme.
Krapinsko-zagorska županija će, nakon izlaska na teren, ako zadovoljavate sve tražene uvjete za isplatom, u roku od 30 dana od podnošenja potpunog zahtjeva za povrat uloženih sredstava, isplatiti odobrena financijska sredstva. Financijska sredstva se dodjeljuju za opremu i ugradnju na osnovu ispostavljenih računa i ovjerenog zapisnika isporučitelja opreme da je sustav ugrađen prema shemi proizvođača.