Zagorje
Bajka na dlanu

Obavijest o imenovanju pročelnika za financije

Datum objave: 4. travnja 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja

za imenovanje pročelnika

Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu

KLASA: 080-03/16-01/01

URBROJ: 2140/01-02-16-18

Krapina, 4. travnja 2016.

Po postupku provedenom temeljem Javnog natječaja objavljenog u “Narodnim novinama” broj 16/16. od 19. veljače 2016. godine, pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na službenoj web stranici Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr, pročelnikom Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu, Rješenjem o imenovanju pročelnika KLASA: UP//-080-03/16-01/02, URBROJ: 2140/01-02-16-1 od 30. ožujka 2016. godine, župan Krapinsko-zagorske županije imenovao je IGORA CIGULU.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Petra Vrančić Lež, v. r.