Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 2. siječnja 2020.

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet na temelju odredbi članka 16. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine 64/08) daje

OBAVIJEST

o provođenju javne rasprave o strateškoj studiji o utjecaju na okoliš i Nacrtu prijedloga Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije – I. i II. faza

Strateška studija utjecaja na okoliš i Nacrtu prijedloga Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije – I. i II. faza upućuju se u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Za koordiniranje i provođenje javne rasprave nadležan je Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb.

Javna rasprava o Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš i Nacrtu prijedloga Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije – I. i II. faza započet će 10. siječnja 2020. i trajati će do 09. veljače 2020. godine. Tijekom trajanja javne rasprave javnosti će biti omogućen javni uvid u stratešku studiju utjecaja na okoliš i Nacrt prijedloga Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije – I. i II. faza i to na slijedećim lokacijama (od 9 do 15 sati): službene prostorije Grada Zagreba, Park Stara Trešnjevka 2, 10000 Zagreb, 2. kat, sobe 220 i 224; službene prostorije Zagrebačke županije, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb; službene prostorije Krapinsko-zagorske županije, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu, 49000 Krapina, Magistratska 1, 3. kat, ured br. 52.

Strateška studija utjecaja na okoliš i Nacrtu prijedloga Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije – I. i II. faza s danom početka javne rasprave biti će dostupni javnosti i na službenoj web stranici Grada Zagreba na poveznici: https://www.zagreb.hr/master-plan-prometnog-sustava-grada-zagreba-zagreb/143058.

Javno izlaganje o Strateškoj studiji i Nacrtu prijedloga Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – zagorske županije – I. i II. faza održat će se:

• 15. siječnja 2020. s početkom u 10.00 sati u prostorijama Grada Zagreba, Park Stara Trešnjevka 2, dvorana 314, 10000 Zagreb;

• 14. siječnja 2020. godine s početkom u 10.00 sati u HOTEL INTERNATIONAL, Miramarska cesta 24, 10 000 Zagreb;

• 13.siječnja 2020. godine s početkom u 15.00 sati u Pučkom otvorenom učilištu Krapina, Mala dvorana, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 13, 49000 Krapina.

Javnost može svoja mišljenja i prijedloge vezane uz stratešku studiju i Nacrt prijedloga Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – zagorske županije – I. i II. faza dostaviti u pisanom obliku, za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno sa zadnjim danom rasprave, na adresu Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb ili na email adresu: info-graditeljstvo-izgradnja@zagreb.hr.