Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 11. prosinca 2014.

Okruglom stolu je prisustvovala zamjenica župana za društvene djelatnosti Jasna Petek, koja se u uvodnom govoru osvrnula na problem prekomjernog konzumiranja alkohola kod mladih te pohvalila preventivne programe koji se provode u našoj županiji. Obilježavanju je prisustvovao i značajan broj predstavnika odgojno-obrazovnih ustanova, zdravstvenih ustanova, učenika i organizacija civilnog društva koje se bave problematikom ovisnosti.

 

Međunarodni Mjesec borbe protiv ovisnosti svake se godine obilježava u razdoblju od 15. studenog do 15. prosinca s ciljem senzibilizacije javnosti za borbu protiv ovisnosti. Obilježavanjem se nastoji upozoriti sveukupnu javnost na problem zlouporabe svih sredstava ovisnosti, te potaknuti sve subjekte u društvu na aktivnu borbu protiv ovisnosti i poduzimanje zajedničkih akcija za uspješno suprotstavljanje ovom ozbiljnom problemu. Našu Županiju karakterizira mali broj ovisnika, no to je samo razlog da se ulože dodatni napori da se takav trend nastavi i dalje.

 

Ovogodišnje obilježavanje odvijalo se u tri dijela. U prvom dijelu održala se radionica Resocijalizacija liječenih ovisnika o drogama u organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda u Krapini u sklopu kojeg je prikazan dokumentarni film Put u novi život u okviru kojeg se kroz priču bivše ovisnice govori o Projektu resocijalizacije ovisnika u drogama i važnosti koje institucije poput Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i drugih imaju u cilju integracije ovisnika u društvu.

 

Ovisnici se često nakon završenog liječenja ne mogu uspješno uklopiti u društvenu sredinu zbog niza razloga, a jedan od njih je javno mišljenje koje cijelu ovisničku populaciju marginalizira, stigmatizira i isključuje iz radne i školske sredine i iz tog razloga važno je osvijestiti i senzibilizirati incstitucije i zajednicu koje se sreću sa bivšim ovisnicima.

 

Nakon toga uslijedilo je Stručno predavanje pod nazivom «Izazovi povezani sa novim psihoaktivnim tvarima» u kojem je Lidija Vugrinec iz Ureda za suzbijanje zlouporabe droge Vlade RH predstavila novine na području pojave psihoaktivnih tvari koje su u najvećem dijelu legalne i široko dostupne mladima putem interneta ili specijaliziranih trgovina. Na tržištu droga i psihoaktivnihtvari velikom brzinom pojavljuju se supstance koje nisu do sada bile raširene niti su dovoljno dugo u optjecaju da bi bilo poznato koliko i kako ih mladi konzumiraju. Naglasila je važnost međusobne suradnje svih dionika u području ovisnosti, odnosno razmjene informacija o pojavi pojedine psihoaktivne tvari te nužnost kontroliranog otvaranja i rada prodavaonica koje prodaju takve psihoaktivne supstance.

 

U završnom dijelu Svetislav Joka iz Zavoda za javno zdravstvo KZŽ, Centra za prevenciju i Tanja Cujzek iz Centra za socijalnu skrb Krapina, Podružnica Obiteljski centar KZŽ predstavili su rezultate istraživanja provedenog u svim školama naše županije na temu ovisnosti i mentalnog zdravlja i izdanu publikaciju o tome pod nazivom Ovisnost–slika mentalnog zdravlja i obiteljski kontekst mladih u KZŽ.

 

Ispitivanjem je utvrđeno da su različite teškoće prisutne kod oko 10% učenika, bilo da je riječ o teškoćama vezanim uz emotivno funkcioniranje, bilo da je riječ o teškoćama vezanim uz usvajanje školskog gradiva. Najizraženije su bile prisutne teškoće koje djeca imaju s vršnjacima. Rezultati su ukazali i na nužnost uključivanja šire lokalne zajednice u prevenciju iz razloga što se kroz osiguravanje poticajne okoline i sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena može značajno utjecati na smanjenje dosade , produktivnije korištenje slobodnog vremena i u krajnjoj mjeri prevenirati uporabu sredstava ovisnosti kod mladih.

 

 


Fotogalerija