Zagorje
Bajka na dlanu

Obilježen početak radova na drugoj fazi gradnje brze ceste Zabok – Marija Bistrica

Datum objave: 16. listopada 2014.

Druga faza izgradnje obuhvaća 5,3 km dugu dionicu od Andraševca do Bedekovčine, a nakon koje će se pristupiti daljnjoj izgradnji u smjeru Zlatar Bistrice te dalje prema Mariji Bistrici i Brezničkom Humu. Vrijednost radova u ovoj fazi izgradnje ugovorena je na 79 milijuna kuna (bez PDV-a), dok vrijednost nadzora iznosi 3,9 milijuna kuna (bez PDV-a). Ugovoreni rok za završetak druge faze radova je listopad 2016. godine. Nakon izgradnje posljednje faze brza cesta zajedno sa spojem na Breznički Hum bit će duga ukupno 59,1 km, od čega će u dužini od 44 km prolaziti kroz Krapinsko-zagorsku županiju, kroz Zagrebačku županiju u dužini od 12 km te 3 km kroz Varaždinsku županiju.

 

Tijekom obilaska gradilišta ministar Hajdaš Dončić kazao je kako je prosječni godišnji dnevni promet na postojećoj državnoj cesti D-24 od 8000 vozila razlog zašto se pristupilo izgradnji jedne trake brze ceste, no da je u projektu ostavljen prostor za proširenje prometnice. Također, ponovio je da se ovakvi i slični projekti ne bi mogli realizirati da se dio sredstava od trošarina na gorivo nije preusmjerio s Hrvatskih autocesta na Hrvatske ceste, te naglasio da će novac biti utrošen na izgradnju sličnih infrastrukturnih zahvata od šireg lokalnog značenja.

 

Župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar istaknuo je prilikom obilaska da će brza cesta postati žila kucavica za cijelu Krapinsko-zagorsku županiju, a pogotovo njen istočni dio, koji više neće biti prometno izoliran. Župan Kolar također je rekao kako se nada da izvođači radova neće kasniti sa rokovima, te je dodao da će Krapinsko-zagorska županija i dalje biti podrška investitoru, Hrvatskim cestama, u smislu da. će omogućiti brzo rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za čestice koje se nalaze na trasi buduće brze ceste prema Mariji Bistrici.

 

Brza cesta Popovec – Marija Bistrica – Zabok sa spojem na Breznički Hum sastavni je dio smjera koji spaja zasljemensko područje sa Zagrebom i zatvara logičan prometni slijed, tzv. Zagrebački prsten. Ovaj spoj planiran je Strategijom prostornog uređenja Republike Hrvatske. Zbog intenzivnog prometa na cestovnim pravcima u području zahvata, a naročito na državnim cestama D-24 i D-29 predmetna brza cesta je svrstana u drugu skupinu prioriteta rješavanja problema u cestovnom prometu u Republici Hrvatskoj.

 

Trasa se nalazi u važećim dokumentima prostornog uređenja Varaždinske i Krapinsko – zagorske županije, te Grada Zagreba. Izrazito povoljan utjecaj planirani zahvat imat će na rasterećenje prometnica u Zagrebu, smanjenu udaljenost između autocesta Zagreb – Goričan i Zagreb – Macelj, te bržu i sigurniju vožnju za korisnike središta i naselja uz brzu cestu. Osim toga brza cesta povezuje sve dijelove i naselja na istočnoj granici Zagrebačke županije i grada Zagreba, središnjem dijelu Krapinsko-zagorske županije te južnom dijelu Varaždinske županije. Izgradnjom brze ceste brže će se aktivirati prirodni i gospodarski resursi i stvoriti uvjeti za razvitak središta i drugih naselja kraj koja prolazi.

 

Uz ministra Sinišu Hajdaš Dončića i župana Željka Kolara, gradilište su obišli i član Uprave Hrvatskih cesta, Jurica Krleža, zamjenik župana Krapinsko-zagorske županije za gospodarstvo Anđelko Ferek – Jambrek te predstavnici jedinica lokalne samouprave te poslovnih subjekata koji sudjeluju u realizaciji ovog projekta.

 

 


Fotogalerija