Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 21. travnja 2010.

Za sufinanciranje operacija koje će doprinjeti ciljevima ovog programa – stvaranje dinamičkog prekograničnog područja s interakcijama razvojnih aktera s obje strane granice za zajedničke ciljeve – uložit će se 11,900.115 eura. U ovkiru prioriteta “Ekonomski i društveni razvoj” osgurana su sredstva u ukupnom inzosu od 6,611.175 eura, od čega za turizam i ruralni razvoj 20 posto, razvoj poduzetništva 60 posto, a društvenu integraciju 20 posto. U okviru prioriteta “Održivo upravljanje prirodnim resursima” na drugom natječaju osigurano je 5,288.940 eura, od toga 55 posto namijenjeno za zaštitu okoliša, a 45 posto za očuvanje zaštićenih područja, ekološki značajnih područja i kulturne baštine.

Krapinsko-zagorska županija spada u programsko područje, a prihvatljivi kandidati i partneri su tijela lokalne i regionalne samouprave, javna tijela i s njima izjednačena tijela poput fondova, ustanova, agencija i sl. osnovane od strane države ili općine, zatim nevladine organizacije, potom komore i klasteri registrirani kao neprofitne pravne osobe, kao i pravna tijela utemeljena privatnim pravom s neprofitnim statusom i svrhom djelovanja.
Podsjećamo da je minimalni uvjet imati najmanje jednog projektnog partnera iz Slovenije i jednog iz Hrvatske, s time da maksimalni broj partnera nije ograničen. Među prihvatljive troškove spadaju troškovi osoblja, vanjskih usluga, ulaganja te administrativni troškovi, uz napomenu da je detaljan opis prihvatljivih troškova uključen u Priručnik koji, zajedno sa cjelokupnom ostalom natječajnom dokumentacijom može pronaći na: