Zagorje
Bajka na dlanu

Objavljeni podaci o nezaposlenosti: 160 nezaposlenih manje u odnosu na kraj 2021.

Datum objave: 26. siječnja 2023.

U usporedbi sa prosincem 2021. broj nezaposlenih smanjio se za 7,8 % ili 160 osoba, a u odnosu na studeni 2022. godine broj nezaposlenih manji je za 0,9 % ili 18 osoba. Od ukupnog broja nezaposlenih u prosincu 2022. bile su 1.033 nezaposlene žene (54,3 %) i 871 nezaposleni muškarac (45,7 %).

U mjesecu prosincu 2022. godine poslodavci su prijavili 390 potreba za radnicima. Najviše slobodnih radnih mjesta prijavljeno je u sljedećim djelatnostima: prerađivačka industrija (102 radnika ili 26,2 %), zdravstvena zaštita i socijalna skrb (102 ili 26,2 %), obrazovanje (62 ili 15,9 %), te pružanje smještaja te priprema i usluživanje hrane (51 ili 13,1 %).


Datum objave: 26. siječnja 2023.

U usporedbi sa prosincem 2021. broj nezaposlenih smanjio se za 7,8 % ili 160 osoba, a u odnosu na studeni 2022. godine broj nezaposlenih manji je za 0,9 % ili 18 osoba. Od ukupnog broja nezaposlenih u prosincu 2022. bile su 1.033 nezaposlene žene (54,3 %) i 871 nezaposleni muškarac (45,7 %).

U mjesecu prosincu 2022. godine poslodavci su prijavili 390 potreba za radnicima. Najviše slobodnih radnih mjesta prijavljeno je u sljedećim djelatnostima: prerađivačka industrija (102 radnika ili 26,2 %), zdravstvena zaštita i socijalna skrb (102 ili 26,2 %), obrazovanje (62 ili 15,9 %), te pružanje smještaja te priprema i usluživanje hrane (51 ili 13,1 %).