Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 3. veljače 2021.

Planirani zahvat – rekonstrukcija Grobljanske ulice u Donjoj Stubici na k.č.br. 4081 k.o. Donja Stubica, nositelja zahvata Grad Donja Stubica, Trg Matija Gupca 20/II, Donja Stubica prihvatljiv je za ekološku mrežu