Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 28. travnja 2023.

Planirani zahvat Izgradnja pomoćne prostorije za potrebe društva u neposrednoj blizini lovačke kuće u Radoboju, na k.č.br. 2377/42, k.o. Radoboj, prihvatljiv je za ekološku mrežu.