Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 14. srpnja 2022.

Planirani zahvat prenamjene ARKOD parcela 2218161 i 3363147 iz livade u voćnjak u k.o. Krapina prihvatljiv je za ekološku mrežu.