Zagorje
Bajka na dlanu

Odbor za financije i proračun prihvatio Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu

Datum objave: 27. lipnja 2023.

U prostorijama Poduzetničkog centra KZŽ u ponedjeljak, 26. lipnja 2023. održana je 12. sjednica Odbora za financije i proračun na kojoj je prihvaćen Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu.

Tako je utvrđeno da su u 2022. godini Krapinsko-zagorska županija i njezini proračunski korisnici ostvarili ukupne prihode i primitke u iznosu od 1.124.029.989,67 kn, što je više za 160.680.795,20 kn u odnosu na 2021. godinu (17% više), kada su prihodi i primici iznosili 963.349.194,47 kn. S druge strane, ukupni rashodi i izdaci prošloj godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.076.005.551,91 kn, što je više za 87.901.142,97 kn ili 9% više u odnosu na 2021. godinu, kada su izdaci iznosili 988.104.408,94 kn.

Na dnevnom redu našao se još i prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu,  prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna za 2023. godinu, Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj-ožujak 2023. godine, a članovi Odbora raspravljali su i o izvještaju o radu i izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu. Svoj izvještaj o radu i financijski izvještaj za prošlu godinu predale su i Vatrogasna zajednica KZŽ, Regionalna energetsko-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. te Piškornica d.o.o., kao i Službeni glasnik KZŽ d.o.o. i Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o.

Članovima odbora predstavljen je i izvještaj o Provedbi Plana razvoja KZŽ 2021.-2027. za 2022. godinu te izvještaj o ostvarenim financijskim potporama programima i projektima organizacija civilnog društva na području KZŽ za 2022. godinu, a raspravljali su i o prijedlogu odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima županije. Sjednici je prisustvovao i župan Željko Kolar.