Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 16. veljače 2023.

Novouređeni logoepdski kabinet radi u sklopu OŠ Josipa Broza Kumrovec i Dječjeg vrtića Jaglac. Sam projekt vrijedan opremanja i uređenja vrijedan je oko 80 tisuća kuna, a troškove su podmirili Krapinsko-zagorska županija i Općina Kumrovec.

Među okupljenima na simboličnom otvorenju kabineta bili su načelnici općina Kumrovec i Zagorska Sela Robert Šplajt i Ksenija Krivec Jurak, ravnateljice osnovne škole i dječjeg vrtića Maja Preglej i Jelena Bašić te izaslanica župana Krapinsko-zagorske županije pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade Martina Gregurović Šanjug.

„Isto takav model organiziranja rada kabineta na način da se financira sredstvima dviju ili više jedinica lokalne samouprave u zadnjih desetak godina proveden je u nekoliko jedinica, a Krapinsko-zagorska županija nastoji svaki od njih poduprijeti na način da pomogne oko samog ustrojavanja, nabavke opreme koja je potrebna za početak rada kabineta. Nastojimo pružati podršku i ako se ukaže potreba kasnije, tijekom rada kabineta“ – rekla je ovom prilikom pročelnica Gregurović Šanjug te istaknula kako je izuzetno važna dostupnost kabineta u manjim sredinama, gdje je usluga dostupnija roditeljima i gdje mogu lakše organizirati svoje vrijeme, kontinuitet dolaska i gdje su kabineti namijenjeni manjem broju djece pa nema listi čekanja. „Potrebe za logopedskim kabinetima sve su veće. Imamo sve više djece s govorno-jezičnim teškoćama u općoj populaciji, a prepoznavanje takvih teškoća puno je veće. Bez obzira na sve veći broj logopedskih kabineta i logopeda, potrebe su još uvijek velike i ne uspijevamo ih dosegnuti, a u zadnje vrijeme problem je i nedostatak stručnjaka. Zato je Krapinsko-zagorska županija više godina logopede stipendirala kao deficitarno zanimanje, kako bi potaknuli što više mladih da se odlučuju za ovu struku i da osiguramo dostupnu uslugu. Proteklih godina, Županija je uložila značajna sredstva za opremanje, početak rada i financiranje rada Kabineta za ranu intervenciju koji djeluje u sklopu Centra za odgoj Krapinske Toplice. Tu je i sufinanciranje jedne dodatne predškolske skupine, stručnjaka koji rade u predškolskoj skupini pri Centru gdje su liste čekanja svedene na minimum. Djeca s teškoćama pokrivena su predškolskim programom, a s druge strane imamo ranu detekciju teškoća i samim time otvara se put za podršku“ – zaključila je pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade Martina Gregurović Šanjug.