Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 25. travnja 2014.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijelo je 10. travnja 2014. Informaciju o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje: Odlagalište otpada „Gorjak“, Krakom d.o.o. (prilog ispod teksta)