Zagorje
Bajka na dlanu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava medijima u 2024. godini

Datum objave: 27. veljače 2024.

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine br. 111/21 i 114/22), članka 48. Zakona o lokalnoj  i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20),  članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst) ) i Prijedloga Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta i ocjenjivanje prijava na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini župan Krapinsko-zagorske županije donosi

 

 

O D L U K U
o dodjeli financijskih sredstava
za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

1. Dodjeljuju se financijska sredstva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini kako slijedi:

Portali

 1. Zagorje Digital d.o.o. – Produkcija lokalnih vijesti na portalu Zagorje.com u iznosu od 6.700,00 eura
 2. Zagorje International d.o.o. – Informativni programski sadržaj  u iznosu od 6.700,00 eura
 3. LALS MEDIA d.o.o. – Aktualnosti s područja Krapinko-zagorske županije u iznosu 6.700,00 eura
 4. VOX media d.o.o. – Ostvarivanje prava građana na javno informiranje vezano uz teme i događaje s područja Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 4.000,00 eura
 5. Primera Meridies d.o.o. za savjetovanje – Ostvarivanje prava građana Krapinsko – zagorske županije na javno informiranje vezano uz teme i događaje s navedenog područja u iznosu od 3.360,00 eura
 6. Metropolitan Hrvatska d.o.o. za informiranje –Informativni programski sadržaj u regionalnom digitalnom tjedniku Kajkavske kronike u iznosu od 3.500,00 eura
 7. Njuškalica j.d.o.o. – KORUŠ – promocija javnosti rada Krapinsko-zagorske županije, njezinih upravnih tijela i institucija u iznosu od 2.500,00 eura
 8. SL Krapina Konzalting d.o.o. – Ostvarivanje prava građana na javno informiranje vezano uz teme i događaje s područja Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 1.600,00 eura

Radio

 1. Radio Kaj d.o.o. – Po kajkavskom kraju u iznosu od 9.300,00 eura
 2. Radio Stubica d.o.o. – Vijesti iz županije u iznosu od 7.300,00 eura
 3. Radio Zlatar d.o.o. – Aktualnosti iz Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 5.000,00 eura
 4. Radio Hrvatsko Zagorje Krapina o.o. – Županijske vijesti u iznosu od 3.000,00 eura
 5. Zagorski radio d.o.o. – Aktualnosti iz Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 1.600,00 eura
 6. Radio Marija Bistrica d.o.o. – Županijski aktualac u iznosu od 1.600,00 eura

TV

 1. Nezavisna Televizija d.o.o. Mreža TV – Televizijska emisija Zagorje moje u iznosu od 14.500,00 eura
 2. SJEVER SJEVEROZAPAD d.o.o – Zapadni dnevnik – Središnja informativna emisija u iznosu od 14.500,00 eura

2. Ova Odluka objaviti će s na mrežnim stranicama Krapinsko – zagorske županije.

Ž U P A N 
Željko Kolar