Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 17. srpnja 2020.

Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta Natječaja, po otvaranju i pregledu prijava pristiglih na Natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama u 2020. godini donosi Odluku o ispunjavanju propisanih uvjeta iz Natječaja.