Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 8. travnja 2019.

Nakon administrativno-formalne provjere prijava zaprimljenih u okviru Javnog poziva za predlaganje projekata za Program javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2019. g., koji je bio otvoren od 28. siječnja 2019. do 27. veljače 2019., Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta Javnog poziva je dana 3. travnja 2019. donijelo Odluku o prijavama za koje je utvrđeno da ispunjavaju propisane uvjete i upućuju se u daljnji postupak stručnog vrednovanja od strane Kulturnog vijeća Krapinsko-zagorske županije, te dodjele financijskih sredstva.