Zagorje
Bajka na dlanu

Odluka o produljenju razdoblja za dodjelu bespovratne potpore za samozapošljavanje

Datum objave: 31. ožujka 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

KLASA: 302-02/19-01/01

URBROJ: 2140/01-02-20-129

Krapina, 30. ožujak 2020.

Temeljem Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite RH (KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ:511-01-300-20-1 od 19.03.2020.), Programa potpora male vrijednosti za samozapošljavanje (KLASA: 306-01/17-01/01, URBROJ: 2140/01-02-17-03 i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18 i 5/20), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

ODLUKU

o dozvoli produljenja razdoblja izvršenja Ugovora o dodjeli bespovratne potpore za samozapošljavanje

Članak 1.

Sukladno Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske (KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ:511-01-300-20-1 od 19.03.2020.) odobrava se produljenje ugovornih obveza po Ugovorima dodjelu bespovratne potpore male vrijednosti za samozapošljavanje Krapinsko-zagorske županije.

Članak 2.

U ugovorima iz članka 1. ove Odluke sklopiti će se dodaci Ugovorima kojim će se produljiti razdoblje izvršenja ugovora.

Članak 3.

Za provođenje ove Odluke zadužen je Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 31. ožujka 2020. godine do opoziva, a objaviti će se na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Ž U P A N

Željko Kolar