Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 21. ožujka 2014.

Na temelju članka 68. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13) i članka 9. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 64/08) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije donio je Odluku o sadržaju strateške studije za II. Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije