Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 18. travnja 2014.

     REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPISNKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

              ŽUPAN

KLASA: 311-01/14-01/28

URBROJ: 2140/01-06-14-02

Krapina, 09. travnja 2014. godine

 

Temeljem članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13- pročišćeni tekst) župan Krapinsko-zagorske županije donosi

ZAKLJUČAK

1. Zatvara se Javni natječaj za poduzetničke kredite iz projekta „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ za 2009. godinu i Javni natječaj za poduzetničke kredite iz projekta „Lokalni projekti razvoja-mikrokreditiranje“ za 2009. godinu, objavljenih dana 30. travnja 2010. godine, na službenim web stranicama Krapinsko-zagorske županije.

2. Poslovnim bankama uputit će se poziv da Odluku, za kreditne zahtjeve koji imaju pozitivno mišljenje Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja po projektima navedenim u točki I.ovog Zaključka, donesu do 30. lipnja 2014. godine.

 

ŽUPAN

Željko Kolar