Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 2. studenoga 2012.

Uz ostvarenje glavnog cilja radionica koji se odnosi na jačanje ljudskih potencijala jedinica lokalne samouprave te kapaciteta regionalne samouprave i javnih institucija na području županije održane su trodnevne radionice od strane Zagorke razvojne agencije d.o.o. i RAZBORA-a d.o.o. za savjetovanje.

Od 2013. g. Republici Hrvatskoj će na raspolaganju biti sredstva strukturnih i Kohezijskog fonda, uz sredstva Europske Unije za razvojne projekte iz pretpristupnog instrumenta IPA. Sredstva će moći koristiti široki krug dionika i poznavanje metodologije predstavlja uvjet za prijavu na EU natječaje.

Ukupno 40-ak polaznika radionice imali su prilike upoznati se sa kohezijskom politikom EU, pravilima funkcioniranja fondova (ERDF, ESF, CF), tipovima projekata koji se mogu financirati, planovima RH za financijsku perspektivu 2013, te u periodu 2014 – 2020. Također su bili upoznati sa mogućnostima financiranja razvojnih projekata na regionalnoj i lokalnoj razini iz ERDF-a i ESF-a, s metodama pripreme projekata s naglaskom na socio-ekonomsku analizu, preduvjetima za uspješnu pripremu projekta, te koracima u pripremi projekta i osnove natječajne dokumentacije: UPC, iskustva IPA-e i zemalja članica.