Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 28. listopada 2009.

Protekli je petak u Europskom domu u Zagrebu održan info-dan Agencije za mobilnost i programe EU. Ova je Agencija osnovana 2007. kao javna ustanova koja provodi europske obrazovne programe obrazovanja, odnosno formalno, neformalno i informalno učenje. Koristeći fondove EU, Agencija ulaže u obrazovanje i učenje građana, modernizaciju i reformu obrazovnog sustava, kao i internacionalizaciju obrazovanja. Treba precizirati da Agencija provodi programe koji su namijenjeni predškolskoj dobi, osnovnom, srednjem i visokoškolskom obrazovanju, udrugama mladih, znanstvenicima te obrazovanju odraslih.                 
S obzirom da se u narednoj godini očekuje više sredstava za programe – jer je od ove godine Republika Hrvatska u Programu za cjeloživotno učenje Europske komisije – sudionici ovog susreta bili su detaljnije upoznati sa svakim pojedinim programom, mogućnostima apliciranja, kao i načinom provedbe – od ideje do projekta.
Najvažnije je spomenuti decentralizirane aktivnosti, odnosno programe, koji su u nadležnosti Agencije, a ne izvršne agencije EACEA u Bruxellesu. Želeći postići ciljeve usklađene s Lisabonskom agendom, biti konkurentnim gospodarstvom, društvom znanja i jačati društvenu koheziju, Agencija provodi nekoliko programa.
„Comenius“ je namijenjen nastavnom osoblju i učenicima, „Leonardo da Vinci“ pak strukovnim školama, učilištima, poduzećima, udrugama, komorama i pojedincima koji u njima rade. Za studente, nastavno i nenastavno osoblje unutar visokoškolskog obrazovanja namijenjen je program „Erasmus“, dok je program „Grundtvig“ namijenjen svim ustanovama koje se bave obrazovanjem odraslih.
Tu je i program studijskih posjeta namijenjen predstavnicima vlasti,  poduzećima, komorama, udrugama, sindikatima itd. Također je predstavljen program „Mladi na djelu“, najveći program EU-a u području neformalnog obrazovanja namijenjen mladima – pojedincima, organizacijama mladih te osobama koje rade s mladima.
Na koncu, svim zainteresiranim pojedincima, institucijama i poduzećima podsjetnik da novitete i detaljnija pojašnjenja mogu pronaći na web stranici Agencije www.mobilnost.hr .