Zagorje
Bajka na dlanu

Održan koordinacijski sastanak: Povlačenje sredstava iz Fonda solidarnosti

Datum objave: 11. svibnja 2023.

Na sastanku su, na poziv župana Željka Kolara, sudjelovali gradonačelnici i načelnici s područja Krapinsko-zagorske županije te stručnjaci iz same Županije, Zagorske razvojne agencije, Županijske uprave za ceste te općina i gradova. Sve okupljene je na samom početku pozdravio župan Kolar, koji je to prilikom istaknuo da je na području Krapinsko-zagorske županije trenutno otvoreno više od 70 gradilišta financiranih iz Fonda solidarnosti.

Europska komisija je Republici Hrvatskoj iz fonda za obnovu infrastrukture osigurala 683 milijuna eura, a nakon petrinjskog potresa odobreno je još 319 milijuna eura. „Fond solidarnosti za zagrebački potres, gdje je Krapinsko – zagorska županija provedbeno tijelo, dodijelio nam je 35 milijuna eura, preko Ministarstva gospodarstva za petrinjski potres dodijeljeno nam je još 14 milijuna eura, a preko Hrvatskih voda još 6 milijuna eura“ – podsjetio je župan Kolar te za razdoblje pred nama najavio i češće održavanje ovih koordinacije, a sve s ciljem maksimalnog mogućeg iskorištavanja sredstava iz Fonda solidarnosti.

Na sastanku je ponovljeno kako se ova sredstva moraju iskoristiti do 30. lipnja 2023. godine te su dodatno pojašnjeni uvjeti prihvatljivosti od strane Fonda solidarnosti Europske unije – naime, potrebno je da trošak nastane te da bude isplaćen prema izvođačima, dobavljačima i pružateljima usluga. Isto tako, potrebno je uzeti u obzir i poslovanje banaka za izvršenje platnih naloga koje također mora biti izvršeno u navedenom roku. U slučaju da ugovori o nabavi omogućuju avansno plaćanje, isto mora biti opravdano do zadanog roka, odnosno radovi i usluge moraju biti izvršeni, a roba (materijali, oprema i dr.) isporučena i preuzeta.

Budući da se značajan dio radova financiranih iz Fonda solidarnosti odvija na prometnicima, na sastanku je posebno istaknuta važnost pravovremenog i detaljnog informiranja korisnika prometnica o tijeku radova i osiguranim alternativnim pravcima.


Fotogalerija