Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 1. ožujka 2023.

Na dnevnom redu Odbora za financije i proračun bili su prijedlozi odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Županije za 2023. godinu i o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjene Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu te izvještaji o utrošku proračunske zalihe za razdoblje za srpanj-rujan 2022. godine i listopad-prosinac 2022. godine; o ostvarivanju Godišnjeg programa rada za 2022. godinu i Izvještaj o financijskom poslovanju za 2022. godinu Zavoda za prostorno uređenje; o radu i financijski izvještaj o poslovanju za 2022. godinu Zagorske razvojne agencije; o radu i Godišnji financijski izvještaj za 2022. Poduzetničkog centra KZŽ d.o.o. te o o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno za 2022. godinu i Izvještaj o financijskom poslovanju Ustanove za 2022. godinu.

Sjednicu je vodio predsjednik Odbora za financije i proračun Igor Cigula, a sudjelovao je i župan Željko Kolar  zajedno sa pročelnicom Upravnog odjela za financije i proračun Nevenkom Puljko, p.o. pročelnikom Upravnog odjela za poslove župana i Županijske skupštine Karlom Frljužecom i ravnateljem Županijske uprave za ceste Stjepanom Sirovcem.


Fotogalerija