Zagorje
Bajka na dlanu

Održan sastanak Koordinacije članova i članica Županijske skupštine

Datum objave: 28. listopada 2019.

Predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki upoznala je članove i članice Koordinacije s prijedlogom dnevnog reda 17. sjednice Županijske skupštine, koja je najavljena za 7. studenoga 2019. godine, kao i rasporedom održavanja sjednica radnih tijela u pripremi same Skupštine. Na sastanku Koordinacije sudjelovali su i župan Željko Kolar,  potpredsjednik Županijske skupštine Josip Kovačić, predsjednik Kluba SDP-a Zlatko Šorša, predsjednik Županijske organizacije Stranke rada i solidarnosti Anđelko Topolovec, predsjednik kluba HSS-a Marijan Hohnjec te predstavnik Kluba ZDS-a Mladen Popović.

Prema Poslovniku Županijske skupštine, predsjednik i potpredsjednici Skupštine te predsjednici klubova članova Skupštine čine Koordinaciju članova Skupštine. Predsjednik Skupštine saziva sastanak Koordinacije prije svake sjednice Skupštine. U radu Koordinacije sudjeluje župan i zamjenici župana. Koordinacija raspravlja o dnevnom redu i datumu održavanja sjednice Skupštine, potiče predlaganje određenih pitanja za raspravu u Skupštini, raspravlja i o drugim pitanjima kada to zatraži predsjednik Skupštine i župan.